« امیر عباس گلاب »

امیر عباس گلاب – ازدواج

امیر عباس گلاب – ازدواج

متن اهنگ

امیر عباس گلاب – ازدواج

امیر عباس گلاب – ارباب

امیر عباس گلاب – ارباب

متن و تفسیر آهنگ ارباب از امیر عباس گلاب

امیرعباس گلاب و سیامک عباسی – دلفریب

امیرعباس گلاب و سیامک عباسی – دلفریب

تفسیر  و متن آهنگ

امیرعباس گلاب و سیامک عباسی – دلفریب

حمید صفت و امیرعباس گلاب – بخشش

حمید صفت و امیرعباس گلاب – بخشش

تفسیر  و متن آهنگ

حمید صفت و امیرعباس گلاب – بخشش

امیر عباس گلاب و حمید صفت – توسل

امیر عباس گلاب و حمید صفت – توسل

تفسیر  و متن آهنگ

امیر عباس گلاب و حمید صفت – توسل

امیر عباس گلاب – لعنت

امیر عباس گلاب – لعنت

متن و تفسیر آهنگ

امیر عباس گلاب – لعنت

امير عباس گلاب – زيباي لعنتی

امير عباس گلاب – زيباي لعنتی

متن و تفسیر آهنگ

امير عباس گلاب – زيباي لعنتی

امير عباس گلاب – تو از کجا پيدات شد

امير عباس گلاب – تو از کجا پيدات شد

متن و تفسیر آهنگ 

امير عباس گلاب – تو از کجا پيدات شد

امير عباس گلاب – از تو ممنونم

امير عباس گلاب – از تو ممنونم

متن و تفسیر آهنگ

  امير عباس گلاب – از تو ممنونم

امیر عباس گلاب – دلخوشی

امیر عباس گلاب – دلخوشی

متن آهنگ امیر عباس گلاب به نام دلخوشی