« علیشمس »

مهدی جهانی و علیشمس – یادگاریا

مهدی جهانی و علیشمس – یادگاریا

تفسیر و متن آهنگ یادگاریا از مهدی جهانی و علیشمس

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

متن و تفسیر آهنگ 

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام

متن و تفسیر آهنگ 

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام

علیشمس و مهدی جهانی – کوه درد

علیشمس و مهدی جهانی – کوه درد

متن و تفسیر آهنگ علیشمس و مهدی جهانی به نام کوه درد