« علی زندوکیلی »

علی زند وکیلی – بی تابانه

علی زند وکیلی – بی تابانه

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام بی تابانه

علی زندوکیلی – آه سرد

علی زندوکیلی – آه سرد

متن آهنگ علی زندوکیلی به نام آه سرد

علی زندوکیلی – لالایی

علی زندوکیلی – لالایی

متن و تفسیر آهنگ علی زندوکیلی به نام لالایی