« Adele »

Adele – All I Ask

Adele – All I Ask

متن و ترجمه آهنگ 

Adele – All I Ask

مشاهده متن» Adele مفهوم2   1,369 بازدید

Adele – Love in the Dark

Adele – Love in the Dark

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Love in the Dark

Adele – Set Fire To The Rain

Adele – Set Fire To The Rain

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Set Fire To The Rain

Adele – Skyfall

Adele – Skyfall

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Skyfall

Adele – Rolling In The Deep

Adele – Rolling In The Deep

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Rolling In The Deep

Adele – Million Years Ago

Adele – Million Years Ago

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Million Years Ago

مشاهده متن» Adele مفهوم6   5,416 بازدید

Adele – Send my love (to your new lover)

Adele – Send my love (to your new lover)

متن و ترجمه آهنگ

Send my love (to your new lover)

Adele – Hello

Adele – Hello

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Hello