« Adele »

Adele – All I Ask

Adele – All I Ask

متن و ترجمه آهنگ 

Adele – All I Ask

مشاهده متن» Adele مفهوم8   5,069 بازدید

Adele – Love in the Dark

Adele – Love in the Dark

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Love in the Dark

Adele – Set Fire To The Rain

Adele – Set Fire To The Rain

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Set Fire To The Rain

Adele – Skyfall

Adele – Skyfall

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Skyfall

Adele – Rolling In The Deep

Adele – Rolling In The Deep

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Rolling In The Deep

Adele – Million Years Ago

Adele – Million Years Ago

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Million Years Ago

مشاهده متن» Adele مفهوم27   14,168 بازدید

Adele – Send my love (to your new lover)

Adele – Send my love (to your new lover)

متن و ترجمه آهنگ

Send my love (to your new lover)

مشاهده متن» Adele مفهوم3   7,175 بازدید

Adele – Hello

Adele – Hello

متن و ترجمه آهنگ

Adele – Hello

مشاهده متن» Adele مفهوم6   3,528 بازدید