Title 2Pac – Brenda’s Got A Baby
Artist 2Pac
Album 2Pacalypse Now - 1991
Readed 3,280 بازدید
Description Rap / Conscious Hip Hop
Meanings برای این شعر 11 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

[Intro: Dave Hollister]
Brenda's got a baby

[Verse: 2Pac]
I hear Brenda's got a baby
شنیدم که برندا بچه گیرش اومده
But Brenda's barely got a brain
اما برندا هنوز عقلش کامل نشده
A damn shame, the girl can hardly spell her name
باعث خجالته، این دختر حتی اسمشو هم به سختی تلفظ میکنه
That's not our problem, that's up to Brenda's family
این که مشکل ما نیست، وظیفش به عهده خانواده برنداست


Well let me show you how it affects our whole community
خوب بزار بهت نشون بدم که این چجوری کل جامعمونو تحت تاثیر قرار میده
Now Brenda really never knew her moms
ببین برندا هیچوقت مادرشو ندید
And her dad was a junkie putting death into his arms
و پدرشم یه معتاد بود که مرگ رو به بازواش تزریق میکرد
It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know
Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow
ناراحت کنندس، چون شرط میبندم که برندا حتی نمیدونه که چون تو یه محله فقیری معنیش این نیس که نمیتونی رشد کنی


But oh, that's a thought, my own revelation
ولی اوه، این فقط یه خیاله، اکتشاف خودم
Do whatever it takes to resist the temptation
هر کاری که باید رو انجام بده تا جلوی وسوسرو بگیری
Brenda got herself a boyfriend
برندا برای خودش یه دوست پسر پیدا کرد
Her boyfriend was her cousin, now let's watch the joy end
دوست پسرش هم در اصل پسرخالش بود، الان ببین لذت چجوری تموم میشه


She tried to hide her pregnancy, from her family
اون سعی کرد که بارداریشو از خونوادش مخفی کنه
Who really didn't care to see, or give a damn if she
Went out and had a church of kids
کسایی که اگه میدونستن هم براشون مهم نبود، یا حتی اگه یه ذره هم اهمیت میدادن که اون بره اون بیرون و کلی بچه بیاره
As long as when the check came they got first dibs
تا وقتی که چک مددکار های اجتماعی میاد اونا ناخونک اولو بزنن


Now Brenda's belly's getting bigger
حالا شکم برندا داره بزرگتر میشه
But no one seems to notice any change in her figure
ولی به نظر نمیاد کسی متوجه تغییر توی ظاهرش شده باشه
She's twelve years old and she's having a baby
اون دوازده سالشه و یه بچرو حاملست
In love with a molester, who's s*$#ng her crazy
عاشق یه منحرفه که ازش سواستفاده میکنه


And yet and also thinks that he'll be with her forever
و هنوزم اینطور فکر میکنه که اون برای همیشه باهاش میمونه
And dreams of a world where the two of them are together, whatever
He left her and she had the baby solo
و از جهانی رویا میبینه که جفتشون توش با همن، به هر حال اون پسر ترکش کرد و مجبور شد بچرو تنها بدنیا بیاره
She had it on the bathroom floor and didn't know so
اون بچرو کف حمام بدنیا اورد و نمیدونست باید چکار کنه
She didn't know, what to throw away and what to keep
چیارو دور بریزه و چیارو نگه داره


She wrapped the baby up and threw him in a trash heap
بچرو پیچید و انداختش توی انبوه آشغالا
I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries
حدس میزنم که فکر میکرد از این جریان قِسِر در بره و صدای گریه هارو دیگه نشنوه
She didn't realize how much the little baby had her eyes
اینو نفهمید که بچه کوچولو چقدر چشاش به خودش رفته بود
Now the baby's in the trash heap bawling
حالا اون بچه توی آشغالا داره گریه میکنه


Momma can't help her, but it hurts to hear her calling
مامان نمیتونه کمکش کنه ولی اذیت میشه که صداشو میشنوه
Brenda wants to run away
برندا میخواد که فرار کنه
Momma say, you making me lose pay
مامانش بهش میگه که باعث خرج اضافمی
There's social workers here every day
هر روز مددکار های اجتماعی میان اینجا


Now Brenda's gotta make her own way
حالا برندا باید خودش راهشو بسازه
Can't go to her family, they won't let her stay
نمیتونه پیش خونوادش بره، بهش اجازه موندن نمیدن
No money no babysitter, she couldn't keep a job
بدون پول و پرستار بچه نمیتونه سر کاری بمونه
She tried to sell crack but end up getting robbed
سعی کرد که کرک بفروشه ولی آخرش ازش دزدیدن


So now what's next, there ain't nothing left to sell
پس الان دیگه چی در انتظارشه، چیزی برای فروش نمونده
So she sees s** as a way of leaving hell
پس اون س** رو به عنوان یه راه برای فرار از این جهنم میبینه
It's paying the rent, so she really can't complain
داره با پولش اجارشو میده، پس واقعا نمیتونه اعتراضی داشته باشه
Prostitute, found slain and Brenda's her name, she's got a baby
فاحشه ای کشته شده رو پیدا کردن و اسمش برنداست و بچه ای هم داره
منبع/مترجم Ahorock

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.